Jak ważna jest analityka internetowa w reklamie sklepu internetowego

Odpowiednio zaaranżowana koordynacja dostępnych na rynku internetowym narzędzi marketingowych umożliwia usprawnianie wszelkich prowadzonych (lub planowanych) kampanii reklamowych. Sklepy internetowe, chociaż docierają na co dzień do większej liczby odbiorców niż placówki stacjonarne, powinny mieć na uwadze przede wszystkim wysoką konkurencję w branży – zwłaszcza na rynku azjatyckim – oraz ogromne oczekiwania swoich potencjalnych klientów. Najważniejszym aspektem w prowadzeniu sklepów internetowych jest analiza. Analiza nie tylko sprzedaży, zysków i kosztów, ale przede wszystkim zachowań klientów oraz ruchu na stronie. Działania nawet przypadkowych osób przebywających w naszym sklepie pozwalają dowiedzieć się wiele o potrzebach i preferencjach nabywców. Aby maksymalnie korzystać z dobrodziejstw obecnie wysoko rozwiniętej technologii, warto zastosować w swojej działalności koncepcję marketingu 360 i zaznajomić się z najpopularniejszymi wskaźnikami przeznaczonymi do wyznaczania obecnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa pracującego w sieci.

Słowo wstępu o marketingu

Jeśli prowadzisz lub masz zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą z pewnością o marketingu wiesz dużo, a przynajmniej tyle, aby pozwoliło Ci to skutecznie rozwijać swoją markę. W celu uporządkowania podstawowej wiedzy przypominam, że marketing jest „procesem planowania i wdrażania koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do takiej wymiany, która pozwoliłaby zrealizować cele jednostek i organizacji”. Obecnie najczęściej stosuje się społeczną orientację marketingu, a także strategiczną orientację marketingu. Strategiczna orientacja marketingu określana jest najczęściej jako umiejętność rozpoznawania szans i zagrożeń, a także umiejętność przystosowania się do warunków działania. Z kolei orientacja społeczna jest rozwinięciem koncepcji strategicznej, rozwinięciem o utrzymanie lub poprawę pomyślności konsumentów oraz społeczeństwa. Obie przedstawione symbolicznie koncepcje skupiają się na długofalowym myśleniu, co w niezwykle dynamicznym otoczeniu społeczności internetowej jest bardzo trudną umiejętnością. Jednym z najnowszych rozwiązań w dziedzinie marketingu jest uzyskiwanie efektu synergii, dające możliwie jak najlepsze rezultaty łącząc jednocześnie działanie na kilku frontach.

Marketing 360 – teoria i praktyka

Uzyskanie efektu synergii otrzymuje się poprzez zastosowanie koncepcji marketingu 360, polegającej na dostarczeniu potencjalnym konsumentom przekazu reklamowego pochodzącego jednocześnie z kilku źródeł. Dzięki zastosowaniu zintegrowanych działań marketingowych, można stale monitorować zachowania konsumentów oraz badać na efekty prowadzonej przez sklep kampanii reklamowej. Koncepcja zakłada przede wszystkim określenie sobie narzędzi marketingowych, na których będzie się pracować. Z założenia, marketing 360 dopuszcza pracę na wielu kanałach, jednak ich ilość powinna być racjonalnie uzasadniona i komplementarna względem siebie. Ważne jest to, że nie istnieje jedyny słuszny algorytm postępowania, który zagwarantuje najkorzystniejsze rezultaty. Wszelkie metody dobiera się w zależności od dochodu oraz ustalonych wcześniej celów kampanii.

Jak mierzyć efektywność prowadzonych kampanii reklamowych?

Najpopularniejsze grupy narzędzi to zasięg internetowy, bezpośredni, social media, mobilny oraz zasięg tradycyjny. Każdy z omawianych zasięgów odpowiada wysoce rozwiniętym działom marketingu, dlatego na podstawie prawidłowej i szeroko dostępnej wiedzy można wybierać z każdej grupy najprzydatniejsze narzędzia. W przypadku sklepu internetowego należy skoncentrować swoje działania na wskaźnikach internetowych, mobilnych i social mediach. Najpopularniejsza forma reklamy to skuteczne prowadzenie marketingu internetowego, w skład którego zalicza się przede wszystkim WEB marketing, e-mail marketing, SEM, SEO, pay per click oraz fora i listy dyskusyjne.

Ocenę kampanii marketingowej można dokonać przy pomocy specjalnych wskaźników oraz miar. Powołując się na Philipa Kotlera, można wyodrębnić aż cztery zasadnicze rodzaje kontroli działań marketingowych: kontrola planu rocznego (czy wyniki zostały osiągnięte?), kontrola rentowności (czy moje przedsiębiorstwo zarabia, czy generuje straty?), kontrola efektywności (czy wydatki na kampanie są optymalne?) i kontrola strategiczna (czy moje przedsiębiorstwo wykorzystuje wszystkie szanse oferowane przez rynek?).

Na chwilę obecną reklamy sklepów internetowych nie przykuwają zbyt dużej uwagi do pomiarów skuteczności swoich kampanii. Firmy wydają masę środków na promocje, nie badając skuteczności reklam podczas trwania akcji, ani bezpośrednio po nich. Brak przekrojowej analizy nie pozwoli przedsiębiorstwu się rozwinąć – dostrzec słabych i mocnych stron swojej oferty. Tylko fachowe badanie będzie w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania każdego właściciela – co się podoba, a co wymaga poprawek? Co zrobić aby cały czas się rozwijać?

Najłatwiejsze i przynoszące najwięcej informacji dla sklepu internetowego wskaźniki podzielone na pięć odrębnych grup:

  • AdViews (liczba wyświetleń reklamy on-line przez użytkowników odwiedzających stronę WWW w danym czasie);

  • AdClick (częstość zauważenia i otwarcia przez internautę reklamy odwiedzającego stronę WWW w określonym czasie);

  • Click Rate (liczba wejść w banner reklamowy w stosunku do całkowitej liczby jego wyświetleń na danej stronie WWW);

  • Click Trough (frakcja wywołań danej strony WWW będący wynikiem kliknięcia w baner reklamowy).

  • CPM/CPT (koszt dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy on-line w trakcie trwania kampanii).

Poza tradycyjnym marketingiem internetowym, wiele kampanii reklamowych opiera się na e-mail marketingu, należącego do bezpośrednich narzędzi projektowania potrzeb wśród potencjalnych klientów. Niestety e-mail marketing wymaga zastosowania odrębnych wskaźników pomiaru, które również przynoszą wiele cennych dla przedsiębiorstwa informacji. Oto podstawowe wskaźniki:

  • OR (wskaźnik otwarć wiadomości e-mail, będący stosunkiem liczby otwartych wiadomości do dostarczonych);

  • CTR (liczba odnotowanych kliknięć, relacka liczby kliknięć w odniesieniu do liczby dostarczonych wiadomości);

  • Wskaźnik rezygnacji (ile osób zdecydowało się na anulowanie subskrypcji);

  • Wskaźnik zwrotu (liczba wiadomości, które nie dotarły do odbiorców na skutek problemów technicznych lub wygasłych kont);

  • COTOR (stosunek liczby unikalnych kliknięć do unikalnej liczby otwarć).

Podsumowanie

Jak łatwo zauważyć, dzięki przedstawionym wskaźnikom i koncepcjom marketingowym jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować progres lub regres reklamy na przełomie całej kampanii, a także po jej zakończeniu. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o kontrolach swoich parametrów kilka tygodni po zakończeniu reklam. Część kampanii charakteryzuje się dużym odzewem, jednak niewielkim w skutkach i działającym krótkofalowo. Najlepiej jest wybierać takie rozwiązania, które przyniosą stałych klientów i będą oddziaływały na potencjalnych nabywców jeszcze długo po promocji.

Specjalista AdWords i Analytics zapraszam do kontaktu.